top of page

Deze kunstklas sluit perfect aan bij een excursie naar de boerderij. We starten deze kunstklas met een klassikale introductie over de boerderij. We leren kijken als een kunstenaar en bekijken de vormen, verhoudingen en de kenmerken van de verschillende boerderijdieren uitgaand van de basisvormen. Vervolgens boetseert ieder kind een boerderijdier uit één stuk. De kinderen gaan werken met verschillende texturen/afdrukken van materialen. De dieren krijgen nog meer karakter door ze te versieren met decoratiematerialen. Uiteindelijk wordt ieder kleiwerkje op een sokkeltje geplaatst, zo ontstaat er een echt kunstwerk. Het is een aanrader om deze kunstklas uit te bouwen met een dansworkshop. Alle kinderen gaan dan zowel boetseren als dansen uitgaand van het thema boerderijdieren.

Duur: 3 uur voor alleen de beeldende workshop.

Kosten: €60 per uur excl. materiaalkosten. Dit project vergt veel voorbereiding daarom rekenen we hiervoor 1 uur extra. Wanneer u kiest voor de interdisciplinaire versie komen wij met twee vakdocenten en rekenen we 5 uur in het totaal. 

Dans en klei op de boerderij. Groep 1-4

Deze kunstklas is geschikt voor alle groepen en wordt in overleg met de school gemaakt. Het is dus heel goed mogelijk om aan te sluiten bij de leerlijnen van de school. Het enige wat vooraf vast staat, is dat er gewerkt gaat worden met klei. Bij de onderbouw zal de nadruk meer liggen op het experimenteren en ontdekken van het werken met klei. Bij de bovenbouw zal er juist meer aandacht besteed worden aan de techniek van het kleien. De fantasie van het kind staat centraal bij alle leerjaren.​

Kunstklas in klei. Groep 1–8

Duur: afhankelijk van de vraag

Kosten: €60,-- per uur, exclusief materiaalkosten. Vooraf krijgt u een handleiding met beeldmateriaal.

Er was eens... Groep 3-4

Duur: 3 uur 

Kosten: €60,-- per uur, exclusief materiaalkosten. Deze kunstklas vergt veel voorbereiding daarom rekenen wij hiervoor 1 uur extra. Kinderkunstklas zorgt voor de materialen en vooraf krijgt u een handleiding met beeldmateriaal.

Deze kunstklas sluit aan bij het thema sprookjes van VLL.

Een sprookje is in oorsprong een mondeling overgeleverd volksverhaal dat gebruik maakt van magie en fantasie. Samen kijken we naar de magische kunst van kunstenaars die zich in hun werk lieten inspireren door sprookjes. Daarnaast zijn de woorden van Veilig Leren Lezen verwerkt in de introductie. We bestuderen de vormen, verhoudingen en de kenmerken van de verschillende sprookjesfiguren uitgaand van de basisvormen. Vervolgens kleit ieder kind een figuur uit één stuk klei. De figuren worden nog sprookjesachtiger door ze te versieren met diverse kleurrijke decoratiematerialen. Uiteindelijk worden de kunstwerkjes op een sokkel geplaatst.

Kunstklas op gevoel, maak je eigen emotiepop en speel toneel. Groep 3-6

Deze kunstklas sluit bijzonder goed aan bij de thema’s emotie of toneel en bij de kunstklas Van woord naar beeld.

Wanneer je toneel speelt komen diverse emoties uitgebreid aan bod. Tijdens deze kunstklas gaan we hier dieper op in. We starten met klassikale uitleg over emotie in de kunst en we bespreken klassikaal diverse emoties. Vervolgens maakt iedere leerling een emotie stokpop in klei. De leerlingen boetseren aan iedere kant een gezicht met een duidelijke emotie en gaan vervolgens het lijf vormgeven in diverse stoffen en materialen. Wanneer de emotiepoppen af zijn gaan de leerlingen in groepjes een toneelstukje bedenken waarin de emoties van de poppen tot uiting komen. Als afsluiting dragen ze het poppenspel aan elkaar voor vanuit een theatertje.

Duur: 3 uur

Kosten: €60,-- per uur, exclusief materiaalkosten. Kinderkunstklas zorgt voor de materialen en vooraf krijgt u een handleiding met beeldmateriaal.

Dieren in klei, geïnspireerd op de elementen lucht, water, aarde en vuur.

Groep 3-8

Een kunstklas in klei uitgaand van de vier elementen lucht, water, aarde en vuur.

We starten deze kunstklas met klassikale kunstbeschouwing over kunstenaars die zich in hun werk lieten inspireren door lucht-water-land en vuur dieren. We gaan samen goed kijken naar de vormen, verhoudingen en de kenmerken van de verschillende dieren uitgaand van de basisvormen. Vervolgens krijgt ieder kind een blok klei en boetseert zelf een dier uit één stuk. We gaan werken met verschillende texturen / afdrukken van materialen zodat de huid zichtbaar wordt. De dieren worden geaccentueerd door ze te versieren met decoratiematerialen. Uiteindelijk zullen alle dieren samen of apart op een sokkel geplaatst worden. Deze kunstklas wordt voor iedere school op maat gemaakt.

Duur: 3 uur

Kosten: €60,-- per uur, exclusief materiaalkosten. Deze kunstklas vergt veel voorbereiding daarom rekenen we hiervoor 1 uur extra. Kinderkunstklas zorgt voor de materialen en vooraf krijgt u een handleiding met beeldmateriaal.

Land in beeld! Stilleven uitgaand van een wereldstad, land naar keuze.

Reizen, Europa en de wereld. Groep 4-8

De leerlingen maken een stilleven van klei uitgaand van een land naar keuze. Het stilleven bestaat uit verschillende losse voorwerpen of figuren die symbool staan voor dat land. Iedere leerling maakt eerst een woordweb van het land en verzamelt interessante  informatie en afbeeldingen. Uitgaand hiervan boetseren ze verschillende vormen die kenmerkend zijn voor het land. Er wordt gekleid uit één stuk en er worden texturen aangebracht. Van deze losse figuren wordt één stilleven gemaakt op een sokkel. Uiteindelijk zullen de stillevens in één kleur gespoten worden, zo ontstaat er een geheel. 

Duur: 3 uur per groep.

Kosten: €60 per uur exclusief materiaalkosten.

Deze kunstklas vergt veel voorbereiding daarom rekenen we hiervoor 1 uur extra.

Emotiekop in klei. Groep 4-8

Tijdens deze kunstklas staan emoties centraal. Van emoties in de beeldende kunst tot jouw persoonlijke emoties. Samen kijken we naar emoties in de kunst. Wij laten ons hierdoor inspireren en boetseren ieder een zelfportret waarin onze persoonlijke emotie duidelijk naar voren komt. We leren boetseren uit één stuk klei met verschillende texturen van materialen. De portretten krijgen nog meer karakter door ze te versieren met decoratiematerialen in kleur. Uiteindelijk zal ieder beeld op een sokkel geplaatst worden, zo ontstaat er een echt kunstwerk. Kop op!​

Duur: 3 uur per groep.

Kosten: €60 per uur exclusief materiaalkosten. Dit project vergt veel voorbereiding daarom rekenen we hiervoor 1 uur extra.

bottom of page